top of page

Kiropraktikk

Hva er kiropraktikk?

Kiropraktikk ble lenge sett på som alternativ medisin i Norge, men i 1988 ble det en offentlig godkjent behandlingsform innenfor humanmedisin. Kiropraktikk er i dag en populær behandlingsform som har hjulpet mange mennesker.

Kiropraktikk går ut på å diagnostisere, samt behandle og forebygge plager i nerve- muskel- og skjelettsystemet, og målet er å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystemet. Ved å gjenopprette bevegeligheten i et ledd som har fått nedsatt funksjon påvirker man nervesystemet. Nervesystemet vil dermed forbedre sine impulsutsendinger som igjen gjør at musklene rundt dette leddet og selve leddet begynner å jobbe mer funksjonelt.

Hva er en låsning?

En "låsning" som det kalles på folkemunne kan defineres som nedsatt bevegelse av et ledd, og dermed nedsatt fysiologisk funksjon av leddet. På denne måten vil en låsning påvirke de normale nerveimpulsene som både går inn til ryggraden og ut til muskulatur og resten av kroppen. 

Hva er dyrekiropraktikk?

Dyrekiropraktikk, eller veterinærkiropraktikk som det også kalles, er utviklet av veterinærer og kiropraktorer i fellesskap for å kunne behandle dyr med kiropraktiske teknikker. Dyrekiropraktikk bygger på dyrets biomekanikk og anatomi. Kiropraktikk hos dyr skal ikke erstatte tradisjonell veterinærmedisin men fungere som en komplementær behandlingsmåte. Dyrekiropraktikk kan utøves på flere arter, men jeg jobber bare med hest og hund.

 

Ved en kiropraktisk undersøkelse kan behandleren kjenne forandringer i leddenes bevegelse før du som eier ser symptomer. På denne måten er dyrekiropraktikk også et bra verktøy i forebyggende helsearbeid hos dyr.

Hvem passer kiropraktikkbehandling for?

For mennesker kan kiropraktikk både hjelpe toppidrettsutøveren for å prestere optimalt samt for mannen i gata for å ha en mest mulig funksjonell kropp i hverdagen. Det samme gjelder for dyr. 

 

Kiropraktikk hest

Alle hester som skal prestere i sin sportsgren kan yte godt av kiropraktikk siden behandlingens mål er å optimalisere bevegelsessystemets funksjoner. Det samme gjelder hobbyhesten for å opprettholde en funksjonell kropp som er viktig for livskvalitet. For disse individene kan kiropraktikk fungere som et verktøy i det forebyggende helsearbeidet . I tillegg kan såklart kiropraktikk hjelpe hester med ulike problemer. Blant annet kan kiropraktikk være et bra supplement ved:

 • Annen halthetsbehandling

 • Ryggsmerter

 • Lavgradige haltheter

 • Ved bokshvile av ulike årsaker

 • Etter kolikk eller annen sykdom

Når jeg undersøker din hest kiropraktisk begynner jeg alltid med lage meg et bilde av deg og din hest. Jeg ønsker blant annet å høre om tidligere skader og problemer, om nåværende problemer, hva du bruker hesten til og hva slags forhåpninger du har at behandlingen skal hjelpe deg med. Videre vil jeg se hesten bevege seg i skritt og trav rett fram og gjerne i longe om forholdene tillater det.

Etter å ha sett hvordan hesten din rører seg kjenner jeg gjennom kroppen ved bruk av hendene og behandler samtidig ledd som har nedsatt funksjon. Noen hester blir trøtte av en slik behandling, noen får plutselig mye energi, mens andre igjen ikke viser så mye forandring direkte etter behandling.

 

Jeg anbefaler alltid at man går med hesten i 10-15 min etter behandling. Samme dag som behandlingen og dagen etter anbefales det at hesten tar det rolig, gjerne med skritteturer for hånd.

Jeg hjelper deg med å legge opp en videre plan slik at du skal få mest mulig ut av behandlingen. Det kan innebære tips om trening, utstyrtilpasning eller videre/ annen behandling.

 

Det er ikke tillat med kiropraktisk behandling av hest på stevnedagen 

 

Kiropraktikk hund

Når jeg undersøker din hund kiropraktisk begynner jeg også alltid med å høre om din hunds hverdag, hva slags problemer den eventuelt har, og dine forhåpninger ved behandlingen. Hunder er normalt svært aktive, og mange eiere bruker dessuten hunden sin til en eller annen hundesport, feks agility, lydighet, jakt osv. En aktiv livsstil er bra for hunden, men når vi setter spesifikke krav til hundene våre er også viktig at vi passer på at de fysisk sett kan klare å møte våre krav. Dessuten kan sportsgrenen i seg seg utsette hunden for belastninger som både kan nedsette funksjonalitet og gi smerte hvis det går ubehandlet. Lydighetshunden skal for eksempel gå på venstre side av føreren med nakken vridd opp og mot høyre. Den apporterende jakthunden skal bære tunge fugler, IPO hunden skal blant annet henge fast i biteputen med alt den har. Eksemplene er mange og alle disse ulike øvelsene vil kunne gi hunden belastningsskader.

 

For familiehunden kan kiropraktikk for eksempel hjelpe etter en akutt skade eller for å opprettholde funksjonen best mulig hos den eldre hunden.

Kiropraktikk kan med andre ord være en bra behandlingsform blant annet

 • For den aktive sportshunden

 • Etter traume

 • Som komplementær behandling etter veterinærmedisinske inngrep

 • Etter hvileperioder av ulike grunner

 • For hunder med artrose eller ryggsmerter

 • Ved halthet eller nedsatt prestasjon

 • For hunder med endret kroppsholdning

 • Ved atferdsendringer

Jeg undersøker din hund ved bruk av hendene og justerer eventuelle ledd som har nedsatt funksjon. Noen hunder kan være litt engstelige ved første behandling, og spesielt om de har smerter. Det er viktig at hunden får bevege seg etter en behandling, men den skal ikke trenes hardt eller utsettes for belatning feks gjennom hardlek med kompiser i to dager etter behandling.

Det er 96 timers (4 døgn) karenstid på kiropraktikkbehandling av hund

Hvem kan behandle dyr kiropraktisk?

Det er bare veterinærer eller kiropraktorer som kan ta videreutdannelse i dyrekiropraktikk. Denne videreutdannelsen består av minst 210 timer med teori og praksis som avsluttes med en eksamen. Jeg tar denne utdannelsen ved International Academy of Veterinary Chiropractic (IAVC) i Tyskland og skal ha eksamen april 2018. 

bottom of page