top of page

En tannsjekk av hest kan være en årlig rutinekontroll eller det kan være ønske om å sjekke hesten fordi den spiser dårlig, har

Det første jeg gjør når jeg skal sjekke en ny hest, uansett om det er tannsjekk, halthetsundersøkelse eller kiropraktikkbehandling er å lage meg et inntrykk av hest og eier sammen som et team. Hvor gammel er hesten? Hva brukes den til og hva ønsker eier ut av hesten sin? Hvor lenge har eier hatt hesten? Har den hatt noen tidligere skader/sykdommer, og ikke minst, hvorfor ønsker du som eier å ha meg som veterinær på besøk til din hest akkurat i dag?! Er det en rutinekontroll eller er det fordi du ønsker å utrede et problem?

 

Før jeg sederer hesten kjenner jeg på hestens kjeve og tyggemuskulaturen. Dette er for å undersøke om hesten har noen hevelser, ømhet eller muskelspenthet i området

 

Jeg sederer ALLTID hesten ved en munnhuleundersøkelse. Det er mange eiere som er vant til at hesten tidligere har blitt raspet uten sedering, men jeg kan helt enkelt ikke gjøre en grundig nok undersøkelse av hestens munn om jeg ikke sederer først. Korrigeringsarbeidet jeg utfører er dessuten detaljarbeid og krever total arbeidsro.

 

Etter jeg har sedert hesten spyler jeg munnhulen nøye og setter på en god lampe slik at jeg kan se godt inn i munnen. Deretter går jeg gjennom de myke delene i munnen; tunge og slimhinner. Er det noen skader på disse som følge av bitt, pinne eller

 

Etter dette begynner jeg å kikke på tennene. Da bruker jeg både speil, kamera og diverse tannlegeutstyr. Jeg sjekker tennene for frakturer, kariesangrep, defekter og infeksjoner.

 

Ved hjelp av kameraet mitt kan dessuten eieren være med på undesøkelsen tann for tann og jeg forklarer hva jeg finner, hva dette betyr for hesten og hva jeg eventuelt anbefaler av behandling. Bildene under er tatt med dette kameraet. Slike bilder og filmer spares på ved spesielle funn og kan sendes til klinikk om jeg trenger en annen veterinærs mening eller ønsker å henvise til en tannklinikk for videre behandling.

 

Etter jeg har undersøkt hesten vil videre forløp avhenge helt av hva jeg finner. Det kan være korrigering av haker og tanntopper som låser hestens tyggefunksjon, opprensing av fôrinnpakninger eller trekking av tenner som lager trøbbel i munnen. Ved behov for røntgen, mer avansert trekking av kinntenner eller behov for feks rotfylling henvises hesten videre til tannklinikk.

bottom of page